Sponsoring

K. van Wieren is trotse sponsor van:

Tjallingahiem

Tjallingahiem biedt gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen, jongeren en jong volwassenen met (ernstige) beperkingen in de sociale redzaamheid. Deze beperkingen leiden tot problemen in de omgang met anderen (bijv. in het gezin en op school). De oorzaak ligt naast een lager intellectueel functioneren vaak in emotionele-, gedrags- of psychiatrische problematiek. Ook problemen in het gezin of in het netwerk van het gezin kunnen een belangrijke rol spelen.

 

Voetbalvereniging SSS ’68 Marssum

 

 

 

 

 

 

Stockcar team H88