Afval

K van Wieren is gespecialiseerd in verschillende soorten afval. Natuurlijk uw Bouw- en sloopafval (BSA), Puin en beton.
Maar bijvoorbeeld ook voor Asbest, hout, groen.. etc.

Bekijk hier onze mogelijkheden.

Bouw- en sloopafval (BSA)*

Bouw- en sloopafval is al het afval dat vrijkomt bij het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken.

* Het bouw- en of sloopafval mag echter geen asbest, asbestgelijkende stoffen, gevaarlijk (chemisch) afval of vervuilde grond bevatten.

Bedrijfsafval*

Bedrijfsafval is het stedelijk afval afkomstig van bedrijven, particulieren en instellingen. Zoals: kunststof, folie, hout, textiel, papier, karton, plastics, etc..

* Bedrijfsafval mag echter geen asbest, asbestgelijkende stoffen, gevaarlijk (chemisch) afval of vervuilde grond bevatten

Puin / beton*

Schoon puin is het steenachtig materiaal wat vrijkomt bij het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken. Zoals: beton, stenen, tegels en keramische producten, mengsels van beton, stenen, tegels en keramische producten of afzonderlijke fracties daarvan die geen gevaarlijke stoffen bevatten.

* Het schoon aangeleverde puin mag echter geen asbest of asbestgelijkende stoffen bevatten, maar ook geen teerhoudend asfalt, verontreinigingen met roet, klein chemisch afval, dakbedekkingmaterialen (zoals: dakgrind, mastiek), huisvuil, gasbeton en gips.

Groenafval

Groenafval is biologisch afbreekbaar afval dat afkomstig is uit tuinen van bedrijven, particulieren en instellingen. Zoals: bladeren, takken, planten, struiken, bomen, stobben, gras, etc..

Dakafval

Dakafval zijn bitumineuze mengsels die wel of geen koolteer bevatten, koolteer en met teer behandelde producten dat vrijkomt bij het bouwen of slopen van gebouwen of overige bouwwerken. Zoals: dakleer, dakbedekking met bitumen, dakbedekking met teer, tempex dakplaten waar nog dakleer resten en/of bitumen resten aan kleven en dakbedekking waar nog grind aan kleeft.

Houtafval

Het houtafval is in drie categorieën te verdelen, namelijk: a-, b- en c-hout:

a-Hout, zijn alle soorten massief geschilderd en onbeschilderd hout (niet gelijmd, zie b-hout). Zoals: hardhout, grenen, beuken, eiken pallets, fruitkisten, etc., maar niet geïmpregneerd en behandeld.

b-Hout, zijn alle gelijmde houtproducten. Zoals: triplex, hardboard, zachtboard, spaanplaat en andere plaatmaterialen, maar niet geïmpregneerd en behandeld.

c-Hout, zijn al het geïmpregneerd en behandeld hout. Zoals: bielzen, beschoeiinghout, meerpalen, boompalen, schuttingen, tuinhout, etc..


Gipsafval

Gipsafval is het gipshoudend bouwmateriaal dat niet met gevaarlijke stoffen is verontreinigd dat vrijkomt bij het bouwen of slopen van gebouwen of overige bouwwerken. Zoals: gipsplaten van plafonds, resten van gestukadoorde wanden en overige kalk- en gipshoudende minerale afvalstoffen (o.a. Hemex, Ytong, kalkstenen, cellenbeton en andere zachte puinsoorten).

Asbest

Asbest zijn de asbesthoudende isolatie- en bouwmaterialen, maar ook de asbestgelijkende materialen (zoals eterniet) dat vrijkomt bij het bouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken. Deze materialen horen dubbel verpakt in landbouw plastic bij ons aangeleverd te worden. Uiteraard is het bij deze afvalsoort altijd het beste om het door een gecertificeerd bedrijf te laten slopen en af te laten voeren, tenzij u er zeker van bent dat het gaat om een asbestgelijkend materiaal en niet om asbest zelf.

Grond

Schone grond (alleen uit tuinen) Grond of zand die vrijkomt bij afgraven van tuinen van particulieren soms bedrijven of instellingen. Zoals: bij een afgraving voor de fundering van een aanbouw of gewoon om uw tuin weer een nieuw leven in te blazen. De grond of zand mag geen visuele verontreinigingen bevatten en ook geen verontreinigde geuren zoals benzine, diesel, olie en/of andere chemische of gevaarlijke vervuiling.

Licht verontreinigde grond

Grond dat gevaarlijke stoffen bevat die afkomstig is bij grondwerken, gebouwen of slopen van wegen, gebouwen of overige bouwwerken.